Byggeprojekt

Hej alle.

Så går det hurtigt. Inden for de næste to uger vil der blive sat stillads op på begge sider af bygningen.
Dette vil ske de næste par måneder:

Omfugning af bagside af bygningen.
Reparation af undertag.
Montering af naturskiferplader på murede sålbænke på bagside af bygningen.
Udskiftning af vinduer på bagside af bygningen.
Vinduer på gadesiden af bygningen vil blive malet.

Arbejdet forventes af være afsluttet i slut juni. Stilladset forventes af blive fjernet senest to uger efter endt arbejde.

Vi er blevet gjort opmærksom på at nogles vinduer ud til gaden er utætte/dårlig stand. Det er derfor blevet aftalt, at når vores entreprenør besøges alles lejligheder for at undersøge vinduerne på bagsiden, så vil de samtidig lige kigge på vinduerne til gadesiden. Det vil blive vurderet efterfølgende om nogle af vinduerne på fronten også skal skiftes.

Mere info følger.

// Bestyrelsen