Foreløbig tidsplan for renovering & vindues udskiftning

TIDSPLAN
 
Uge 17 Opstart 27 april.
 
Uge 18/19 Etablering af byggeplads-  Opsætning af stillads gård og gade
 
Uge 20/21/22/23 Tag arbejde og kontrol
 
Uge 19/20/21/22/23/24/ Murerarbejde på gård og gade
 
Uge 21/22/23/24 Maler på gade side
 
Uge 25 Vinduespudsning gade.
 
Uge 26 Nedtage stillads på gade – aflslutning gade
 
Uge 25 Afrensning af facade gård side
 
Uge 26/27/28 Demontere/montere vinduer på gårdside.
 
Uge 26/27/28 Sålbænke på gård side
 
Uge 28 Pudse vinduer på gård side
 
Uge 28 Bortskaffelse af affald – afrigning af plads
 
Uge 29/30 demontering af stillads/oprydning samt bortskaffelse af affald. Montering af lister omkring vinduer (indvendig)
Afvigelser fra tidsplanen kan opstå. Vi vil forsøge at holde tidsplanen opdateret.
//Bestyrelsen