Bestyrelsen

Bestyrelsen består af Morten, Katrine & Katja. Line og Thomas er suppleanter.

Bestyrelsen kan fanges på nedenstående mails. De vil blive tjekket sporadisk, dog 1 gang om ugen.
Al henvendelse bedes ske via email.

Formand: formand@abpfg.dk

Bestyrelsen: bestyrelsen@abpfg.dk