GuldPetersMølle Gårdlaug

Vi er hermed en del af GuldPeterMølle Gårlaug.

Link: GuldPetersMølle Gårdlaug

Ordensregler for gården:

 1. Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.
 2. Alle  porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.
 3. Gennemgangen i Peter Fabers Gade 30 samt adgangsvejene ved Peter Fabers Gade 6 og Møllegade 7 er fælles for alle ejendommene. Dørene skal holdes aflåst, så kun beboere har adgang til anlægget. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til porte og gennemgang må ikke overdrages til uvedkommende.
 4. Ophold i gården må ikke være til gene for andre beboer.
 5. Gården skal holdes ryddelig og effekter må ikke efterlades i gården.
 6. Leg og ophold i porte og gennemgange er ikke tilladt.
 7. Hærværk på de fælles ting – fx. planter, borde, bænke samt legeredskaber – medfører erstatningspligt.
 8. Storskrald skal lægges i skuret til storskrald. Øvrigt affald skal henlægges i de dertil indrettede containere.
 9. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Hunde skal holdes i snor i gårdanlægget, og deres efterladenskaber skal fjernes.
 10. Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduer må ikke være til gene for andre beboere.
 11. Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.
 12. Parkering af samt kørsel med motorkøretøjer i gårdanlægget er ikke tilladt.
 13. Benyttelse af musikanlæg og lignende i gårdanlægget må ikke være til gene for andre beboere.
 14. Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning – uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker – som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter.